Kvartetten Uusimaa

stråkkvartett

Musikerna i stråkkvartetten Uusimaa har i flera års tid spelat tillsammans i Lojo stadsorkester och i orkestern E-ensemble. Kvartetten uppträder huvudsakligen på Nyland och har senast spelat i Borgå, Lovisa och Vanda.

Violinisten och freelancemusikern Kaisa Ivars har varit medlem i bland annat Lojo stadsorkester, Finlands Nationaloperas orkester och Jyväskylä Sinfonia. Hon spelar även lättare musik och är för närvarande medlem i bland annat Riku Niemi Orchestra och i populärmusikorkestern Vantaan viihdeorkesteri.

Violinisten Tanja Kortman var med att grunda kammarorkestern La Tempesta år 1997. Hon hör till förstaviolinerna i Hyvinkään orkesteri sedan år 1998 och tar ibland även över som konsertmästare. Hennes utomlandsturnéer som kammar- och orkestermusiker omfattar konserter i t.ex. Frankrike, Tyskland, Ungern och Japan, dit hon reser igen på våren 2019. Från och med år 1997 har Tanja varit medlem i Lojo stadsorkester.

Altviolinisten Heidi Ketola har sedan år 2012 varit orkesterassistent i Lojo stadsorkester. Hon spelar även regelbundet i orkestern som altviolinist. Ketola brinner för att göra musiken mer tillgänglig, och har därför från och med 2011 varje vecka gett konserter i servicehus med uppdrag av bland annat Nylands konstkommission, den finska kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto och Borgånejdens musikinstitut.

Cellisten Tuure Paalanen har efter sin examen spelat som orkesterassistent i bl.a. Åbo filharmoniska orkester, Mellersta Österbottens kammarorkester och med början av år 2012 även i Lojo stadsorkester. Han spelar kammarmusik i flera musikgrupper på huvudstadsregionen. Det hittills mest avlägsna landet Paalanen har uppträtt i är Peru, där han spelade med banden Aurinko år 2017.