sibbO tOneR

gitArrFesTivAl

UNDERVISNING

I samband med festivalen ordnas undervisning i första hand för elever vid Borgånejdens musikinstitut, och en mästarkurs med Fábio Zanon för yrkesstuderande.


Sibbo Toner – Kurs för gitarrister

Välkommen på gitarrkurs i Nickby 22.-24.9. 2017! Kursen hålls i samband med gitarrfestivalen Sibbo Toner, och den är indelad i tre olika ämneshelheter som riktar sig närmast till dig som har fyllt 11 år och/eller redan har gjort grundnivåprov 1 på musikinstitutet, och har prövat lite på ackordspel. Du behöver också kunna läsa noter i första läget på gitarren. Någon övre åldersgräns finns inte, vi ser till att alla deltagare har lämpliga utmaningar. Vi kommer att hålla på både med traditionell musik för klassisk gitarr, men också ta ett steg utanför det vi vanligtvis förknippar med studierna vid musikinstitutet.
Folkmusikern Jarmo Romppanen drar en ackordklinik, där vi bekantar oss med ackompanjemang i olika stilar(komprytmer och basgångar). Tyngdpunkten ligger på folkmusik.
http://www.jarmoromppanen.net
Basisten Arja Paju drar en workshop med rytmik och bodypercussion, där vi inte begränsar oss till att uttrycka oss på vårt eget instrument utan tar hela kroppen med i världsmusikens rytmer! Här krävs inga förhandskunskaper!
Musikinstitutets egen gitarrlärare Niklas Mellberg leder en kurs där vi spelar musik från reformationen. Styckena förbereds redan i september under gitarrorkestrarnas ordinarie övningar i Sibbo och Borgå, och under veckoslutet finslipar vi och deltar i gudstjänsten i Sibbo på söndag kl.12.
Dessutom finns det möjlighet att delta i en ukulelekurs med Jarmo Julkunen på lördag kl. 11-13.
https://www.jarmojulkunen.com
Kursen inleds på fredag kl. 15, och pågår som ett dagsläger till söndag, då vi har avslutningskonsert i Sibbo kyrka kl.18. I kursavgiften 30€ ingår fritt inträde till festivalens alla konserter, samt måltider och vid behov transport mellan de olika punkterna i Nickby.
Anmälan sker via Niklas Mellberg eller din egen lärare, anmälningsblanketter delas ut under den sista veckan i augusti.
Kursschema TIDTABELL FÖR KURSEN

Sibbo Toner – Mästarkurs

Mästarkursen riktar sig främst till yrkesstuderande, framför allt vid Sibelius-Akademin och yrkeshögskolan Metropolia. Till kursen tas 10-12 studerande, och var och en får en 45 min lektion. Deltagarna uppträder på slutkonserten på söndag kl. 18.00 i Sibbo kyrka.

kontakt

Niklas Mellberg

kursledare
niklas.mellberg@gmail.com

tfn. 050-5476989
Petri Kumela
konstnärlig ledare
petrikumela@gmail.com
tfn. 040 720 3074

Pekka Suominen
koordinator
pekka@pekkasuominen.com
tfn. 040 352 7478